سرفصل های دوره

پذیرش و صلح با خودت

حسرت ها و رنجش ها

لزوم بخشیدن رنجش ها

آنالیز دقیق رنجش ها

بررسی اونواع رنجش ها

رنجش هایی که تو به وجود اومدنش نقش نداشتی

گذر کردن از حسرت ها

رهایی از شر احساس قربانی بودن

رنجش از زمان و زندگی

آدرس گنج

مخاطبین دوره

انسانی که به خدای خودش ایمان داره هرگز از کسی یا چیزی رنجش نخواهد گرفت! تو در این دوره یاد میگیری چجوری با اتکا به آفریدگارت رنجش های خودت رو بشناسی و اون ها رو ببخشی. بارها در روایات و آیات مختلف از ثمرات بخشیدن در توسعه روزی یاد شده. البته باید بخاطر داشته باشی که روزی صرفا پول نیست. یک حال خوب، شادی، سلامتی و خیلی از این موارد بخشی از روزی تو از سمت خداوند است.