دوره ی آموزشی نخبگان پول سازی 2 مجموعه ی نفیسی از فعالیت های کسب و کار است از قبیل:

  • طراحی محصولات
  • تبلیغات
  • مارکتینگ
  •  بازاریابی و فروش
  • آموزش تولید محتوا 
  • و هر آن چیزی که شما برای راه اندازی و توسعه کسب و کار به آن نیازمندید.

برای ورود به این دوره نیاز به ثبت نام در دوره ی پیش نیاز (نخبگان پول سازی 1 را دارید)

بعد از ثبت نام امکان تهیه این دوره برای شما فعال میشود.